Vyšetření zraku

V Očním Studiu Aleše Žejdla již více než 15 let nabízíme optometrické vyšetření zraku na nejvyšší úrovni. Tradice naší práce si zakládá především na vysoké odbornosti očních optiků a optometristů, nejmodernějších vyšetřovacích metodách a postupech a špičkovém přístrojovém vybavení. Díky těmto aspektům jsme schopni všem našim klientům garantovat perfektní výsledky korekce jejich zraku bez jakýchkoliv kompromisů. Neméně důležitou součástí naší práce je pak návrh konkrétní korekční pomůcky (brýle, kontaktní čočky, kombinace), která co nejvěrohodněji kopíruje individuální požadavky každého klienta. 

Korekce refrakčních vad - to u nás není pouze měření dioptrií. Každou refrakční vadu jsme schopni změřit s vysokou přesností na 0,12 dioptrií. Navíc, díky použití převratného systému 3D korekce zraku jsme se maximálně přiblížili přirozenému výsledku v řešení očních vad. Pro každého nositele brýlí je kromě perfektní zrakové ostrosti velmi důležité i zrakové pohodlí. Proto se již mnoho let zabýváme vyšetřením binokulárních zrakových funkcí. Jde o jediný způsob, jak dosáhnout optimálního výkonu okohybných svalů a vyřešit často nespecifické obtíže, jako pálení a únavu očí, bolesti hlavy, dvojité vidění atd. Jde o velmi náročné vyšetřovací postupy, což vyžaduje neustálé vzdělávání našich optometristů, kteří se pravidelně účastní odborných akcí jako posluchači i jako školitelé.

Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník, jehož specializací je přesné vyšetření zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a její řešení v podobě brýlí či aplikace kontaktních čoček. Dále také posuzuje celkový stav zrakového aparátu a při podezření na zdravotní problém navrhuje ve spolupráci s očním lékařem další postup. Na základě zjištění zrakových nároků klienta a naměřených dioptrických hodnot optometrista poradí při výběru optimální korekční pomůcky (brýlí).

Vyšetření zraku optometristou je považováno za nadstandardní péči a proto není hrazeno zdravotní pojišťovnou. V našem Očním Studiu se každému klientovi věnujeme v rámci jednoho sezení přibližně 45 minut. V případě potřeby však může ošetřující specialista rozhodnout o zařazení dalších vyšetřovací postupů. Vždy se přihlíží k individuálním nárokům a potřebám každého klienta. Každý klient navíc získává záruku spokojeného vidění, díky které má jistotu, že si odnáší korekční pomůcku, která mu dopřeje maximální zrakový komfort.

Na vyšetření se objednejte předem buď telefonicky, osobně, nebo online rezervací.

Pravidelné prohlídky zraku doporučujeme absolvovat alespoň jednou za rok.

Oční Studio Aleš Žejdl patří na trhu oční optiky k naprostým lídrům v oblasti prodeje tzv. progresivních brýlových čoček. Díky mnoholeté praxi s těmito produkty a úzké spolupráci s největšími světovými výrobci jsme nasbírali velké množství zkušeností, a proto nyní můžeme toto naše know-how nabídnout svým klientům v podobě pečlivě vybraných a zhotovených brýlí. Přes veškerou snahu našich odborníků a jejich kvalitně odvedenou práci se v ojedinělých případech setkáváme s negativní reakcí nositelů multifokálních brýlových čoček. V naprosté většině těchto případů se jedná o odmítavou reakci zrakových a vestibulárních mozkových center na neobvyklý zrakový podnět. Přestože se snažíme tyto klienty předem selektovat a nabídnout jim alternativní řešení, nemusí být tato snaha vždy stoprocentně úspěšná. V těchto ojedinělých případech mají naši klienti exkluzivní možnost využít záruku spokojeného vidění a získat tak brýle, které budou skutečně vyhovovat jeho nárokům. Většině negativním vlivům brýlové optiky se nažíme čelit nabídkou individuálních brýlových čoček. Jedná se o revoluční a vysoce specializovanou kategorii produktů, které zohledňují individuální návyky každého nositele brýlí a díky tomu umí nabídnout maximální zrakovou ostrost v každém směru pohledu. Pro maximální využití potenciálu těchto brýlových čoček aktuálně využíváme v Očním Studiu nejmodernější přístroj ImpresionIST 3.

Naše optiky jsou registrovány jako nestátní zdravotnická zařízení a splňují přísné zdravotnické normy, které stanovují personální i věcné vybavení.