3D vyšetření zraku

Nové zobrazovací technologie, jako jsou 3D televize, probudily zájem o jejich využití i při klasické korekci zraku. Naše optika jako první na Moravě toto 3D měření zraku zavedla. 

Objednejte se na zážitkové měření zraku, všechny provozovny Očního Studia Aleše Žejdla toto 3D měření zraku provádí.

Měření probíhá při současně otevřených obou očích, což více odpovídá reálné situaci, kdy oči neustále spolupracují. Díky tomu je výsledná korekce zraku přesnější, návyk na korekci je rychlejší a brýle pohodlnější.

Na 3D vyšetření zraku se objednejte telefonicky, osobně nebo online rezervací.

zážitkové 3D vyšetření zraku


A jak to vlastně funguje? 

Klasické, doposud prováděné měření zraku je charakteristické tím, že nejdříve měříme se zakrytým levým okem pravé oko a pak opačně. Následně proběhne binokulární kontrola a dorovnání obou očí.
Běžně ovšem naše oči fungují trochu jinak. Obě oči po celý den spolupracují, výsledný obraz je skládán z obrazu pravého a levého oka do jednoho, a to ještě prostorově uspořádaného obrazu. Prostorové (stereoskopické) vidění považujeme za nejkvalitnější vidění. Proces klasického měření zraku je však svou metodou výrazně potlačí.
Metoda 3D uvedený nedostatek eliminuje a naopak využívá možnost trvalého prostorového podnětu, přičemž jsou neustále používány obě oči současně.


Průběh 3D korekce zraku
Zákazník pomocí dvou filtrů před každým okem vidí po celé ploše 3D obraz - nejčastěji nějakou krajinu - a tím je vyvolán skutečný a pohodlný pohled do dálky. Na tomto pozadí se postupně mění různé testy pro pravé oko, levé oko nebo pro obě oči. Podstatné je, že mozek zkoušené osoby je neustále nucen pracovat a skládat viděné obrazy do jednoho prostorového obrázku za použití obou očí.

Více o 3D vyšetření zraku si můžete přečíst v našem článku.

 

text byl upraven a převzat z článku Bc. Ing. Ivana Vymyslického