Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník, jehož specializací je přesné vyšetření zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a její řešení v podobě brýlí či aplikace kontaktních čoček. Dále také posuzuje celkový stav zrakového aparátu a při podezření na zdravotní problém navrhuje ve spolupráci s očním lékařem další postup. Na základě zjištění zrakových nároků klienta a naměřených dioptrických hodnot optometrista poradí při výběru optimální korekční pomůcky (brýlí).
Vyšetření zraku optometristou je považováno za nadstandardní péči a proto není hrazeno zdravotní pojišťovnou. V našem Očním Studiu se každému klientovi věnujeme v rámci jednoho sezení přibližně 45 minut. V případě potřeby však může ošetřující specialista rozhodnout o zařazení dalších vyšetřovací postupů. Vždy se přihlíží k individuálním nárokům a potřebám každého klienta. Každý klient navíc získává záruku spokojeného vidění, díky které má jistotu, že si odnáší korekční pomůcku, která mu dopřeje maximální zrakový komfort.


Na vyšetření zraku se objednejte předem buď telefonicky, osobně, nebo online rezervací.